ANSØ GRUPPEN starter til marts 2019 ejendomsrenovering af ejendommen på Brigadevej A/B. Vi skal udføre facaderenovering imod gade side – udskifte vinduer og opgangsdøre, udføre efterisolering, gennemgå og udføre ventilation i kælder samt renovere trapper i gård området. Dertil en del mindre reparationer på ejendomme. Vi takker kunde og rådgiver for samarbejdet og ser frem til et godt resultat.