Døre og vinduer

-ANSØ Gruppen er dit sikre valg

Døre og vinduer har en funktionel og æstetisk betydning, som understøtter brugen af den konkrete bygning. Skal bygningen anvendes som arbejdsplads, til indkøb, parkering, læring eller behandling? Er der tale om en ny eller historisk bygning? Hvilke materialer er anvendt til byggeriet? Hvilke krav er der til vedligeholdelse? Sådanne spørgsmål er afgørende at forholde sig til ved valg og isætning af døre og vinduer.

Vores speciale er at renovere og restaurere ejendomme, lejligheder og kontorer. Siden 2016 har vi skiftet flere hundrede tusinde døre og vinduer i alt fra skoler til kæmpe erhvervsdomiciler som f.eks. Orienten i Nordhavn.

Kvalitet og tillid hænger sammen

Vi vil højne kvaliteten og tilliden til dansk håndværk. Derfor leverer vi altid den aftalte ydelse til tiden og inden for det aftalte budget. Vi er pålidelige og punktlige – en aftale er en aftale.

Vi sætter en ære i at levere høj kvalitet og ved, at vi ikke er bedre end vores omdømme. Derfor gør vi os umage, uanset om vi er udførende, indgår som underleverandør eller varetager fag- eller hovedentreprisen.

Vi forholder os kritisk til funktionalitet og design kontra den konkrete bygning og anvendelsen heraf. I den sammenhæng er et vindue ikke blot en glasrude, men skal understøtte brugen af den konkrete bygning, bygningens eventuelle historie samt behov og krav til udsyn, klima, temperatur, tilgængelighed, automatik mv

Vi har megen erfaring med at varetage opgaver i stor skala. Vores erfaring og ekspertise er naturligvis medvirkende til, at vi har en sund og solid økonomi.

Fagligt og økonomisk er vi dermed et sikkert valg.

Dialog er noget, som vi anvender

Uanset om vi er underleverandør, rådgiver eller varetager fag-, hoved- eller totalentreprisen, er dialog et nøgleord for os.

Alle vores medarbejdere, lærlinge som formænd, anvender dialog som et dagligt værktøj til at samarbejde, sikre fremdrift og håndtere risici.

I et stort projekt er der mange parter involveret. Selvom der er udarbejdet detaljerede tidsplaner og aftaler for leverancer, vil der altid opstå uforudsete situationer, som skal håndteres smidigt og uden forsinkelse af byggeriet. En god dialog er nøglen, da det er herigennem, at tillid og åbenhed bliver opbygget.

Vores medarbejdere modtager løbende træning i dialog og kommunikation, mundtligt som skriftligt. Træningen foregår enten formaliseret i form af lederudvikling og kurser, eller uformelt gennem daglig praksis og interne rutiner og standarder for god dialog.

Vores medarbejdere ved derfor ikke blot, hvad god dialog er. De kan også praktisere det.

Volumen og fleksibilitet

Vi er en stor virksomhed med 40 ansatte og 25 faste samarbejdspartnere. Vi kan derfor hurtigt træde til og hjælpe med en akut opgave, uanset hvor i landet arbejdet skal udføres. Vi arbejder både på akkord, timepris og efter fast pris.

Via vores bidrag til store byggeprojekter ved vi, at planer til tider ændrer sig. Derfor er vi selvfølgelig fleksible og tilpasser vores bidrag til den samlede plan for byggeriet. Vi vil strække os langt og arbejde hårdt for, at arbejdet bliver udført til tiden og inden for budgettet.

Tidlig inddragelse

Vi har med stor interesse fulgt den stigende brug af samarbejdsformen ”tidlig inddragelse”, som vi er meget begejstrede for.

Vi ønsker at blive inddraget så tidligt som muligt i byggeprocessen, da det er vores erfaring, at dette skaber størst tilfredshed og bedst kvalitet inden for budgetrammen.

Vi har en bred erfaring inden for både håndværksdiscipliner og projektstyring og ønsker at bringe vores ekspertiser i spil i samarbejde med kunden og øvrige partnere i byggeprojektet.

Vi tager ansvar for hele byggeprojektet og ikke blot vores leverance.

Disclaimer

Byggeopgaver, hvor bygherre ikke er en forbruger, udføres altid under AB 18 for at skabe enighed om arbejde og leverancer, sikre bygherre økonomisk via garantistillelse samt håndtering af eventuelle tvister.