Facader

-ANSØ Gruppen er dit sikre valg

Facader er en del af den grundlæggende bygningskonstruktion. En korrekt opført og velholdt facade forlænger bygningens levetid og minimerer risikoen for fugtskader og dårligt indeklima. En sund facade er dermed med til at sikre bygningens holdbarhed og værdi.

En facade er den mest synlige del af en bygning og derfor afgørende for bygningens udtryk. Er der tale om en erhvervsejendom, vil facaden medvirke til at brande den konkrete virksomhed som f.eks. seriøs, professionel eller kreativ. Er der tale om et privat byggeri i form af en eller flere boliger, skal facaden passe til beboerne eller tiltrække et bestemt segment, f.eks. børnefamilier.

Vi har specialiseret os i at renovere og restaurere ejendomme, lejligheder og kontorer. I den forbindelse har vi udført stort set alle former for reparation og re-design af facader. Fra den klassiske murede facade til mere utraditionelle løsninger som facader opført i zink, skiffer, tegl, eternit, naturskiffer, kobber, beton og træ.

Kvalitet og tillid hænger sammen

Vi vil højne kvaliteten og tilliden til dansk håndværk. Derfor leverer vi altid den aftalte ydelse til tiden og inden for det aftalte budget. Vi er pålidelige og punktlige – en aftale er en aftale.

Vi sætter en ære i at levere høj kvalitet og ved, at vi ikke er bedre end vores rygte. Derfor gør vi os umage, uanset om vi er udførende, indgår som underleverandør eller varetager fag-, hoved- eller totalentreprisen.

Vi forholder os kritisk til funktionalitet og design kontra den konkrete bygning og anvendelsen heraf. En facade på en bygning til brug for en advokatvirksomhed skal f.eks. udstråle seriøsitet og professionalisme, mens en facade på en skole skal signalere leg, kreativitet og læring. Udover udseendet er det væsentligt at forholde sig til placeringen af bygningen i forhold til vind og vejr, som vil slide på facaden. Vi bistår meget gerne med at finde det helt rigtige materiale.

Vi har stor erfaring med at varetage opgaver i stor skala. Vores erfaring og ekspertise er naturligvis medvirkende til, at vi har en sund og solid økonomi.
Fagligt og økonomisk er vi dermed et sikkert valg.

Dialog er noget, som vi anvender

Uanset om vi er underleverandør, rådgiver eller varetager fag-, hoved- eller totalentreprisen, er dialog et nøgleord for os.

Alle vores medarbejdere, lærlinge som formænd, anvender dialog som et dagligt værktøj til at samarbejde, sikre fremdrift og håndtere risici.

I et stort projekt er der mange parter involveret. Selvom der er udarbejdet detaljerede tidsplaner og aftaler for leverancer, vil der altid opstå uforudsete situationer, som skal håndteres smidigt og uden forsinkelse af byggeriet. En god dialog er nøglen, da det er herigennem, at tillid og åbenhed bliver opbygget.

Vores medarbejdere modtager løbende træning i dialog og kommunikation, mundtligt som skriftligt. Træningen foregår enten formaliseret i form af lederudvikling og kurser eller uformelt gennem daglig praksis og interne rutiner og standarder for god dialog.
Vores medarbejdere ved derfor ikke blot, hvad god dialog er. De kan også praktisere det.

Volumen og fleksibilitet

Vi er en stor virksomhed med 40 ansatte og 25 faste samarbejdspartnere. Vi kan derfor hurtigt træde til og hjælpe med en akut opgave, uanset hvor i landet arbejdet skal udføres. Vi arbejder både på akkord, timepris og efter fast pris på facader.

Via vores bidrag til store byggeprojekter ved vi, at planer til tider ændrer sig. Derfor er vi selvfølgelig fleksible og tilpasser vores bidrag til den samlede plan for byggeriet. Vi vil strække os langt og arbejde hårdt for, at arbejdet bliver udført til tiden og inden for det aftalte budget.

Tidlig inddragelse

Vi har med stor interesse fulgt den stigende brug af samarbejdsformen ”tidlig inddragelse”, som vi er meget begejstrede for.

Vi ønsker at blive inddraget så tidligt som muligt i byggeprocessen, da det er vores erfaring, at dette skaber størst tilfredshed hos kunden samt den højeste kvalitet inden for budgetrammen.

Vi har en bred erfaring inden for både facader, håndværksdiscipliner og projektstyring og ønsker at bringe vores ekspertiser i spil i samarbejde med kunden og øvrige partnere i byggeprojektet.

Vi tager ansvar for hele byggeprojektet og ikke blot vores leverance.

Disclaimer

Byggeopgaver, hvor bygherre ikke er en forbruger, udføres altid under AB 18 for at skabe enighed om arbejde og leverancer, sikre bygherre økonomisk via garantistillelse samt håndtering af eventuelle tvister.

Vores referencer