Gulve

-ANSØ Gruppen er dit sikre valg

Uden et gulv er en bygning ufærdig. Med det forkerte gulv kan en bygning være ubrugelig. Med et revnet, slået eller ødelagt gulv kan en bygning forfalde og miste værdi.

Vi har desværre set mange eksempler på, at gulve ikke er lagt korrekt. Trægulve, der knirker. Lamelgulve, som rejser sig eller betongulve, der er lagt på et uhensigtsmæssigt undergulv med katastrofale følger.

Vi ved, hvad vi laver, når vi lægger gulv. Alle vores ansatte er udlærte håndværkere; primært tømrere og snedkere. Uden at miste overblik og fokus på detaljen, har de lagt gulve på store bygninger og domiciler.

Vi har specialiseret os i at renovere og restaurere ejendomme, lejligheder og kontorer og i den forbindelse lagt og restaureret adskillige gulve til alverdens formål. Vores domæneviden inden for gulvbelægning og vores praktiske erfaring gør os dermed til et meget sikkert valg.

Kvalitet og tillid hænger sammen

Vi vil højne kvaliteten og tilliden til dansk håndværk. Derfor leverer vi altid den aftalte ydelse til tiden og inden for det fastlagte budget. Vi er pålidelige og punktlige – en aftale er en aftale.

Vi sætter en ære i at levere høj kvalitet og ved, at vi ikke er bedre end vores ry. Derfor gør vi os umage, uanset om vi er udførende, indgår som underleverandør eller varetager fag-, hoved- eller totalentreprisen.

Vi forholder os kritisk til funktionalitet og design kontra den konkrete bygning og anvendelsen heraf. Det samme gælder valg af overflade kontra brug samt valg af materiale kontra krav til rengøring og vedligeholdelse samt akustik. Der er mange forhold at tage stilling til ved valg af gulv samt lægning af gulv i forhold til eksisterende eller nyt undergulv.

Vi har stor erfaring med at varetage opgaver i stor skala. Vores erfaring og ekspertise er naturligvis medvirkende til, at vi har en sund og solid økonomi.

Fagligt og økonomisk er vi dermed et sikkert valg.

Dialog er noget, som vi anvender

Uanset om vi er underleverandør, rådgiver eller varetager fag-, hoved- eller totalentreprisen, er dialog et nøgleord for os.

Alle vores medarbejdere, lærlinge som formænd, anvender dialog som et dagligt værktøj til at samarbejde, sikre fremdrift og håndtere risici.

I et stort projekt er der mange parter involveret. Selvom der er udarbejdet detaljerede tidsplaner og aftaler for leverancer, vil der altid opstå uforudsete situationer, som skal håndteres smidigt og uden forsinkelse af byggeriet. En god dialog er nøglen, da det er herigennem, at tillid og åbenhed bliver opbygget.

Vores medarbejdere modtager løbende træning i dialog og kommunikation, mundtligt som skriftligt. Træningen foregår enten formaliseret i form af lederudvikling og kurser eller uformelt gennem daglig praksis og interne rutiner og standarder for god dialog.

Vores medarbejdere ved derfor ikke blot, hvad god dialog er. De kan også praktisere det.

Volumen og fleksibilitet

Vi er en stor virksomhed med 40 ansatte og 25 faste samarbejdspartnere. Vi kan derfor hurtigt træde til og hjælpe med en akut opgave, uanset hvor i landet arbejdet skal udføres. Vi arbejder både på akkord, timepris og efter fast pris.

Via vores bidrag til store byggeprojekter ved vi, at planer til tider ændrer sig. Derfor er vi selvfølgelig fleksible og tilpasser vores bidrag til den samlede plan for byggeriet. Vi vil strække os langt og arbejde hårdt for, at arbejdet bliver udført til tiden og inden for budget.

Tidlig inddragelse

Vi har med stor interesse fulgt den stigende brug af samarbejdsformen ”tidlig inddragelse”, som vi er meget begejstrede for.

Vi ønsker at blive inddraget så tidligt som muligt i byggeprocessen, da det er vores erfaring, at dette skaber de mest tilfredse kunder og den højeste kvalitet inden for budgetrammen.

Vi har en bred erfaring inden for både håndværksdiscipliner og projektstyring og ønsker at bringe vores ekspertiser i spil i samarbejde med kunden og øvrige partnere i byggeprojektet.

Vi tager ansvar for hele byggeprojektet og ikke blot vores leverance.

Disclaimer

Byggeopgaver, hvor bygherre ikke er en forbruger, udføres altid under AB 18 for at skabe enighed om arbejde og leverancer, sikre bygherre økonomisk via garantistillelse samt håndtering af eventuelle tvister.

Vores Referencer