Hovedentreprise

ANSØ Gruppen er dit sikre valg

ANSØ Gruppen udfører hovedentreprise os indenfor det private. Vi har ca. 40 ansatte, som alle er udlærte håndværkere. Primært snedkere og tømrere, men også andre faggrupper.
Derudover har vi tæt samarbejde med 25 udvalgte underentreprenører, som vi gennem årene har samarbejdet med om store og små projekter for private virksomheder og offentlige institutioner. Disse partnere udgør malere, elektrikere, smede, blikkenslagere, ventilatører, VVS’ere, stilladsarbejdere, betonarbejdere mv.

Kvalitet og tillid hænger sammen

Vores ansatte og faste samarbejdspartnere er dygtige og har arbejder næsten altid i hovedentreprise. De er fagligt velfunderet og har hænderne skruet rigtigt på. De er uddannede og trænede i kommunikation, dialog og samarbejde med udgangspunkt i vores servicebegreb, som grundlæggende handler om, at vi ønsker at modbevise de traditionelle fordomme, som omgærder håndværkerfaget. Derfor kan du være sikker på, at vi gør vores ypperste for at være ansvarsfulde, oprigtige og pålidelige.
Som hovedentreprenør har vi det overordnede ansvar for disponering og styring. Vi indgår kontrakter med alle fagentreprenører, og sikrer, at de økonomiske rammer for hovedentreprisen ikke skrider. Vi sørger for, at tidsplanen bliver fulgt, at fagentreprenørernes arbejde er koordineret, at byggeriet står færdigt til tiden – og at byggeriet selvfølgelig lever op til de kvalitetsmæssige standarder, der er blevet aftalt for byggeriet.
Som hovedentreprenør tager vi ansvar for kvaliteten af det udførte arbejde for alle aftalte fagentrepriser, uanset om disse varetages af vores ansatte eller faste samarbejdspartnere.
Vi har tillid til vores ansatte og samarbejdspartnere, fordi de igen og igen har bevist, at de er vores tillid værd ved at levere et godt stykke arbejde. De er fundamentet for, at vi tør bede om jeres tillid til, at vi varetager hovedentreprisen på jeres byggeri.

Dialog og samarbejde er noget, som vi kan

Dialog er et nøgleord for os. Alle vores medarbejdere, lærlinge som formænd, anvender dialog som et dagligt værktøj til at samarbejde, sikre fremdrift og håndtere risici i en hovedentrprise.
I et stort projekt er der mange parter involveret. Selvom der er udarbejdet detaljerede tidsplaner og aftaler for leverancer, vil der altid opstå uforudsete situationer, som skal håndteres smidigt og uden forsinkelse af byggeriet. En god dialog er nøglen, da det er herigennem, at tillid og åbenhed bliver opbygget.
Vores medarbejdere modtager løbende træning i dialog og kommunikation; mundtligt som skriftligt. Træningen foregår enten formaliseret i form af lederudvikling og kurser eller uformelt gennem daglig praksis og interne rutiner og standarder for god dialog.
Vores medarbejdere ved derfor ikke blot, hvad god dialog er. De kan også praktisere det.
Det samme gælder også vores faste samarbejdspartnere, som gennem tiden er ”opdraget” til at kommunikere og koordinere løbende. Når ANSØ Gruppen varetager hovedentreprisen, får I således ikke blot styring af faggrupper – I får et team, som er i stand til at samarbejde om den konkrete byggeopgave.

Volumen og fleksibilitet

Vi er en stor virksomhed med mange års erfaring. Vi kan derfor hurtigt træde til og hjælpe med en akut opgave, uanset hvor i landet arbejdet skal udføres. Vi arbejder både på akkord, timepris og efter fast pris.
Via vores bidrag til store byggeprojekter ved vi, at planer til tider ændrer sig. Derfor er vi selvfølgelig fleksible og tilpasser vores bidrag til den samlede plan for byggeriet. Vi vil strække os langt og arbejde hårdt for, at arbejdet bliver udført til tiden og inden for budget.

Tidlig inddragelse

Vi har med stor interesse fulgt den stigende brug af samarbejdsformen ”tidlig inddragelse”, som vi er meget begejstrede for.
Vi ønsker at blive inddraget så tidligt som muligt i byggeprocessen, da det er vores erfaring i hovedentreprise, at dette skaber de mest tilfredse kunder og den højeste kvalitet inden for budgetrammen.
Vi har en bred erfaring inden for både byggestyring og håndværksdiscipliner. Den erfaring ønsker vi at bringe i spil i samarbejde med kunden og øvrige partnere i byggeprojektet.
Vi tager ansvar for hele byggeprojektet og ikke blot vores leverance.

Disclaimer

Byggeopgaver, hvor bygherre ikke er en forbruger, udføres altid under AB 18 for at skabe enighed om arbejde og leverancer, sikre bygherre økonomisk via garantistillelse samt håndtering af eventuelle tvister.

Kontakt os