Ledige stillinger

ANSØ Gruppen er en solid virksomhed, der står på fire søjler:

Høj service
Stor kundetilfredshed
Dygtige, loyale ansatte
Faste samarbejds-partnere

I ANSØ Gruppen er vi derfor altid på udkig efter nye, dygtige medarbejdere. Hvis vi har en ledig stilling, vil du kunne se den her.

Byggeleder


Ansø Gruppen søger en Byggeleder, der kan varetage alle opgaver indenfor total- og 
fagentrepriser.

I JOBBET INDGÅR FX:
Du vil som byggeleder være bygherrens første kontaktperson i udførelsesfasen. Du bliver ansvarlig for koordinering, planlægning, økonomi og kvalitetssikring af vores projekter i tæt samarbejde med vores underentreprenører og resten af byggeleder temaet i Ansø Gruppen. Det er vigtigt, at vi får en god opstart på byggeriet, det vil derfor være en stor fordel, at du har en solid erfaring fra et tilsvarende job i byggebranchen.
Vi forestiller os, at du er uddannet tømrer eller lignende og har flere års erfaring fra samme type job. Det vigtigste er dog, at du er typen, der skyder bolden i mål. Den, der følger op, afslutter og lukker opgaver for dernæst at starte nye op. Du koordinerer og leder flere opgaver på en gang og er dygtig til at kommunikere og udøve service. Du skal være i stand til at sætte dig i andres sted og kunne kommunikere med både den unge lærling, arkitekten, byggerådgiver, husejeren og vores dygtige svende.

Du vil trives hos ANSØ GRUPPEN:
– Hvis du evner at have mange ting i gang og får dem styret i mål.
– Hvis du er god til at finde fejl og mangler, og få handlet på det.
– Hvis du er god til at tage ansvar, har styr på detaljen og leverer høj kvalitet.
OM OS
ANSØ GRUPPEN A/S er et kvalitetsbevidst og alsidigt tømrer-, snedker- og entreprisefirma, som blev stiftet i 2012 med det mål at modbevise de mest udbredte fordomme om håndværkerbranchen. Vi er i dag kendt som en professionel og seriøs virksomhed med en sund økonomi, klar struktur og ansvarsfordeling. Digitaliserede arbejdsgange og et veludviklet servicebegreb, som bl.a. indebærer, at alle ansatte løbende bliver efteruddannet, oplært i kommunikation og service og får tildelt en mentor. Du vil blive en del af deres spændende rejse fremadrettet.
SÅDAN SØGER DU JOBBET
Sende ansøgning og CV til bettina@bwconsult.dk. Bettina Wæde assisterer ANSØ GRUPPEN i rekrutteringsprocessen. Har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte Anders Gjellerup på mobil 3136 0719. Du kan se mere om ANSØ GRUPPEN baggrund på www.ansogruppen.dk
Du kan sende din ansøgning i kontaktformularen under billederne.

ansø gruppen

Send Ansøgning

Vi altid på udkig efter nye medarbejder. Send os din ansøgning og cv og vi vil kontakte dig.

  Selvom vi ikke har en ledig stilling, er du meget velkommen til at kontakte os, så gemmer vi dit navn og kontaktoplysninger til senere brug. Alt, du skal gøre, er at sende en mail til mail@ansogruppen.dk og kort skrive lidt om:

  Dig selv

  Din uddannelsesmæssige baggrund og erfaring

  Din begrundelse og motivation for netop at søge en stilling hos ANSØ Gruppen

  Din drøm for, hvor du er om fem år.

  Hvis du af gode grunde ikke kan skrive ovenstående, er du velkommen til at ringe til os i stedet for. Men du skal stadig fortælle os om ovenstående.

  En typisk ansættelsesproces

  En typisk ansættelse sker ved, at du sender en ansøgning på baggrund af en opslået stilling eller uopfordret. Dernæst tager vi en indledende samtale over telefonen. Hvis vi begge er interesseret i en videre dialog, inviterer vi dig til en samtale. Til samtalen deltager en partner og en formand.
  Forud for samtalen sender vi dig vores servicebegreb, som beskriver vores forventninger til sig som medarbejder, kollega og udførende håndværker. Samtalen vil tage udgangspunkt i denne, da det er vigtigt for os, at du, ligesom os, har lyst til at arbejde med dette.
  Meget kan lære og erfares, men personlighed og indstilling kan være sværere at ændre. Derfor vil vi i samtalen lægge vægt på, om din personlighed og tilgang passer til ANSØ Gruppen.

  ANSØ Gruppen som arbejdsplads

  Det er vigtigt for os, at vores ansatte er glade for at gå på arbejde og oplever ANSØ Gruppen som en god arbejdsplads. Derfor arbejder vi med ledelse på flere planer.
  Strategisk ledelse handler om at sætte retning for virksomheden, som den udvikler sig i takt med markedet og efterspørgslen. For vores ansatte betyder det, at du løbende vil blive udfordret og deltage i nye typer af byggeprojekter og samarbejder. Med andre ord, som ansat i ANSØ Gruppen går du i front og danner præcedens for håndværkerbranchen. Det sikrer dig fast arbejde og løbende udvikling af dine færdigheder.

  Daglig ledelse handler om byggestyring, funderet i vores servicebegreb, hvor styring, kommunikation og kvalitet er nøgleordene. For vores ansatte betyder det, at der er styr på processerne. Opgaver, ressourcer, materialer, tid og økonomi. Alt er detailstyret digitalt, hvilket ikke blot skaber overblik, men også dokumentation for, hvem der har gjort hvad og hvornår, hvilket minimerer konflikter.

  Personaleledelse handler om nærværende, menneskelig ledelse. I ANSØ Gruppen gør vi os umage for at kende vores ansatte. Deres styrker og svagheder samt perspektiver på, hvordan en opgave skal løses og udvikles. Ansatte i ANSØ Gruppen er ikke kun en ressource, men også mennesker, som vi kærer os om og ønsker det bedste for. Vi holder årligt medarbejderudviklingssamtaler, hvor vi snakker om trivsel og udvikling, men vil opfordre dig til løbende at komme til os, hvis der er noget, du har brug for vores hjælp til eller blot gerne vil vende.

  ANSØ Gruppen består af ca. 40 fastansatte, som har været ansat i kortere eller længere tid. Hvert år holder vi en julefest og en sommerfest, som handler om alt andet end arbejde for at skabe mulighed for at lære hinanden at kende uden for byggepladsen.

  Forventninger til vores ansatte

  Som ansat i ANSØ gruppen siger du ”ja” til fast arbejde, gode arbejdsforhold og rig mulighed for udvikling. Derudover siger du også ”ja” til nedenstående retningslinjer, som vi naturligvis vi uddybe for dig ved en personlig samtale samt hjælpe dig med at ”få ind under huden” i dagligdagen.

  Retningslinjer:

  Såfremt ovenstående retningslinjer misligholdes, indkaldes den ansatte til en personlig samtale, som afhængigt af den konkrete hændelse kan medvirke til fyring. Dog gives dog som regel en advarsel først.

  Alle ansatte får efter tre måneders ansættelse udleveret arbejdstøj og sikkerhedssko. Dette udskiftes, når det er udtjent eller sikkerhedsmæssigt uforsvarligt. Det er den ansattes ansvar at sikre, at tøjet er rent og vaskes korrekt.

  Alle ansatte har ret til ferie i overensstemmelse med, hvad der står i den enkeltes ansættelseskontrakt. Af hensyn til planlægning skal al ferie varsles mindst to måneder i forvejen.

  Indtagelse af alkohol og euforiserende stoffer i arbejdstiden er forbudt og kan medføre fyring.

  Rygning må kun ske i pauser og uden for kundens matrikel/byggegrund. Såfremt dette ikke overholdes, kan det medføre fyring.

  Alle ansatte skal bistå til at sikre, at den budgetterede tidsplan overholdes. Derfor er alle ansatte ansvarlige for at rapportere til formanden ugentligt, hvorvidt tidsplanen følges samt redegøre for eventuelle afvigelser.

  Alle ansatte med firmabil har ansvar for, at disse fremstår i pæn og god stand. At de ikke har buler eller skrammer, og at kabinen er ryddet op og rengjort.

  Alle ansatte får udleveret værktøj ved ansættelse. Pas godt på det, og smid det ikke væk. Alt udleveret værktøj bliver nedskrevet, og såfremt en ansat gentagende gange mister eller slider sit værktøj uforholdsmæssigt hurtigt op, indkaldes denne til en samtale og skal redegøre herfor. Vi glædes over, at vores værktøj bliver brugt, men accepterer ikke sjusk eller svind.

  Alle ansatte får et personligt personalenummer, som påføres værktøj mv. Alle ansatte har pligt til at sikre, at personalenummeret fremgår tydeligt på alle udleverede materialer fra ANSØ gruppen.

  Alle ansatte skal bidrage til at sikre et godt arbejdsmiljø via informationer herom i vores APV app.

  Alle ansatte forventes at anvende deres egen mobiltelefon til arbejdsrelateret telefoni det første år mod et tillæg jævnfør den enkeltes ansættelseskontrakt. Efter år kan muligheden for arbejdsgiverbetalt firmatelefon drøftes.

  Alle ansatte tilbydes medarbejderudviklingssamtale en gang årligt. Her drøftes trivsel og mulighed for udvikling og efteruddannelse.

  Alle ansatte skal bistå til at sikre, at både byggepladser og biler er ryddet pænt op hver dag og i særdeleshed om fredagen.