Partnerskab – Tæt samarbejde

Bliv partner med ANSØ Gruppen

ANSØ Gruppen samarbejder med 25 faste samarbejdspartnere. Typisk virksomheder, som supplerer vores ydelser, eller som vi ”teamer” op med, hvis vi ikke selv har tilstrækkelig kapacitet til
at løfte en opgave. Dette gælder i særdeleshed for opgaver til erhvervslivet, hvor vi ofte har den samlede fagentreprise og på kort tid skal udføre en meget stor opgave.
Vores samarbejdspartnere er derfor
en uvurderlig ressource for os, som vi værdsætter højt. Uden dem havde vi ikke vækstet så hurtigt de sidste syv år, hvilket har gjort ANSØ Gruppen til en af de mest succesfulde danske håndværkervirksomheder målt på omsætning per ansatte.

Vi gør derfor meget for at vælge de rigtige samarbejdspartnere, at etablere gunstige rammer for udvikling af samarbejdet
samt at holde en god dialog og kontakt. Vi er selv samarbejdspartnere, og vi ved af erfaring, at der ikke er noget mere demotiverende, end at modtage en
fællesmail om en ny opgave eller et nyt samarbejde. Derfor tager vi os tid til den individuelle samtale. Den behøver ikke vare mere end 5 minutter, men for os er det vigtigt, at du mærker vores interesse for netop dig.

Indgående samarbejde

Vi kalder partnerskaber for indgående samarbejder. Det vil sige samarbejder, hvor vi ikke blot løser en opgave sammen, men også agerer loyalt overfor hinanden. Hører vi om en opgave, som vi ikke selv kan løse, henviser vi til vores samarbejdspartnere. Nævnes vores samarbejdspartnere i en faglig eller social sammenhæng, taler vi altid godt om dem. Hører vi ad omveje kritik af vores samarbejdspartnere, føler vi os forpligtet til at viderebringe denne, så den konkrete virksomhed har mulighed for at reagere herpå. Og selvfølgelig: En ANSØ Kunde er en ANSØ kunde.

Vi hjælper hinanden, men ”stjæler” ikke hinandens kunder.
Et indgående samarbejde kræver også, at vi gør os umage for at forstå hinandens måde at arbejde på, og at vi ligeledes viser interesse for denne. For ANSØ Gruppen er vores servicebegreb bestemmende for måden, vi arbejder på.

Lige fra den indledende dialog med kunden til opgaven udføres og afsluttes.
Vores servicebegreb er dog ikke andet end ord, hvis det ikke efterleves af vores ansatte og samarbejdspartnere. Derfor gør vi meget ud af at fortælle og drøfte dette med både nyansatte, ansatte og samarbejdspartnere. Du kan læse om vores servicebegreb her. To gange om året inviterer vi vores faste samarbejdspartnere til en samtale, hvor vi evaluerer og drøfter vores samarbejde.


Helt konkret taler vi om:
Hvad er gået godt og hvorfor?
Hvad er gået mindre godt og hvorfor?
Hvad kan og skal vi ændre på og hvordan?
Hvilke potentialer og muligheder ser vi for nye typer af
samarbejder, og hvordan skal vi komme i mål med disse?
Hvordan kan vi fremadrettet understøtte et endnu bedre samarbejde?

Tilmeld dig som vore næste
strategiske samarbejdspartner

Vores samarbejdspartner

et lille udpluk af vores samarbejdspartner

Panum
Anders Barslund
Panum
Panum
Panum
Panum
Panum
Panum
Panum
Panum
Panum
Panum
Panum
Panum
Panum
Panum
Panum
Panum
Panum
Panum
Panum
Panum
Panum
Panum
Panum
Panum
Panum
Panum
Panum
Panum
Panum