Servicebegreb

ANSØ Gruppen har udviklet sit eget servicebegreb, som giver dig vished for, at:

ANSØ Gruppen er kendetegnet ved begrebet ‘service’, som ANSØ Gruppen arbejder strategisk og praktisk med via styring, kvalitet og dialog i alt fra rekruttering til udførelse og økonomi. Der er tilsammen med til at gøre ANSØ Gruppen til en meget attraktivt og efterspurgt håndværkervirksomhed.

Opgaver bliver udført til tiden, indenfor det aftalte budget, med høj kvalitet og i dialog med dig som kunde.

ANSØ Gruppen arbejder med ledelse og læring ud fra perspektivet om, at alle begår fejl, og alle kan lære af deres fejl.

ANSØ Gruppen bliver styret med sikker hånd og ned til mindste detalje; materialer, ansatte, kredit og debit.

ANSØ Gruppen arbejder strategisk og praktisk med styring, kvalitet og dialog. Ikke kun hver for sig, men også som komplementære forhold, der skaber sammenhæng og sikkerhed for os som ejere af ANSØ Gruppen, vores ansatte, samarbejdspartnere og kunder.

Vi har valgt at kalde arbejdet med de tre forhold for vores ”servicebegreb”, da det er vores oplevelse, at det konstante fokus på og arbejde med disse tre forhold sikrer den bedst mulige service.

Vores servicebegreb er udgangspunkt og pejlemærke for alt, hvad vi gør, og går forud for alle andre regelsæt. For eksempel er vores servicebegreb definerende for:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Styring og ledelse

Rekruttering

Partnerskaber og samarbejder

Byggeopgaver

Nedenfor kan du læse om vores forståelse af og arbejde med styring, kvalitet og dialog samt ikke mindst, hvilken service du som kunde kan forvente af ANSØ Gruppen.

høvl

Dermed kan du som kunde følge både planlægning og fremdrift, og skulle der opstå uoverensstemmelser, har du adgang til al historik. Hvad der er aftalt, gjort og sagt af hvem, hvor og hvornår. Den detaljerede byggestyring er dermed din kvalitetssikring.

Alt byggestyring er digitaliseret, hvilket har to klare formål.

Reducerede udgifter for kunden:

Flere ansatte og involverede kan overvåge og følge en opgave på samme tid, hvilket reducerer behovet for koordination og møder og dermed de samlede omkostninger på opgaven.

Opgaven udføres til tiden:

Alle ansatte og involverede kan følge opgaven og tilpasse sig denne proaktivt, hvis der er afvigelser i forhold til den oprindelige plan. Det gælder f.eks., hvis en detailopgave skal udføres før eller senere end aftalt, hvilket øger muligheden for, at tidsplanen bliver fulgt.

Dokumentation

Den detaljerede styring fungerer som dokumentation for både ANSØ Gruppen, kunden og evt. samarbejdspartnere med henblik på at undgå uoverensstemmelser og tvister.

Dialog

Dialog og kommunikation er nøgleord for os. Det er noget, vi taler om, og noget vi gør.
Når vi ansætter en ny medarbejder, gør vi os umage med, at denne forstår, hvor vigtigt dialog er for os. Ikke blot ved den indledende ansættelsessamtale, men i intern undervisning i vores servicebegreb, som er centreret omkring netop dialog og kommunikation.

Alle vores ansatte får løbende supervision i kommunikation og dialog. Mange tror, at det at tale er det samme som at kommunikere. Det er det ikke. Kommunikation handler om at lytte, forstå og tilpasse eget sprog til modparten og situationen. Verbalt og nonverbalt samt skriftligt og mundtligt. Det er noget, vi træner og øver os i hele tiden. Heldigvis kan vi mærke, at vi bliver bedre, og at vores kunder sætter pris på det.

”…Anders fra Ansø Gruppen og deres underleverandør Patrik fra PK Byg var fra starten af enormt imødekommende, lyttende og troværdige. De var rigtig gode til at kommunikere åbent med os. Hele vejen igennem renoveringen fik vi løbende opdateringer, og hvis noget afveg fra planen, blev vi kontaktet og taget med på råd. PK Byg og Ansø Gruppen var altid disponible ved spørgsmål og har været hurtige til at hjælpe ved problemer.” – Mia Gonsola, kunde

Løbende dialog

Som kunde modtager du daglige eller ugentlige status-mails afhængigt af opgavens størrelse og kompleksitet. Her kan du følge og læse om, hvad der arbejdes på og med, om arbejdet følger planen og hvis ikke, hvordan vi foreslår at håndtere dette. Det sidste er vigtigt! 

Så længe arbejdet forløber efter planen, er information ofte tilstrækkeligt til at skabe den nødvendige tryghed for opgaven. Sker der uforudsete hændelser, ønsker vi at være i dialog dig som kunde. Vi kommer som faglærte med forslag til, hvordan en evt. udfordring kan løses, men da opgaven ofte foregår i hjemmet eller i sammenhæng med andre byggeopgaver (f.eks. ved erhvervsbyggeri), er det vores erfaring, at vi via dialog skaber de bedste løsninger.

At have håndværkere gående i ens hjem kan være krævende, fordi du ikke kan være privat. Uanset hvor meget vi gør os umage for at tage hensyn, vil det stadig kunne mærkes, at vi er i eller omkring dit hjem. Nogle gange er det småting, der skal til, for at samarbejdet forløber bedre. Derfor vil vi gerne opfordre vores kunder til at tale med os, ligesom vi selv tager initiativ til at tale om både den tekniske og praktiske udførelse af en opgave.

Kvalitet

Kvalitet er mange ting. Solidt, holdbart, funktionelt og smukt er alle ord, der er med til at beskrive begrebet kvalitet. Dog ved de fleste også, at solide byggematerialer ikke i sig selv giver et solidt hus og dermed et hus af god kvalitet. Dertil er selve styringen, udførelsen og samarbejdet om huset afgørende parametre for, om de solide byggematerialer i sidste ende resulterer i et solidt hus af god kvalitet.
ANSØ Gruppen arbejder med kvalitet via god byggestyring, dygtige ansatte og konsekvent fokus på dialog og kommunikation.

Overblik og oplæring af samarbejdspartnere

Vi udvælger vores samarbejdspartnere lige så nøje, som vores ansatte. Vi uddanner og oplærer dem i vores værdikoncept og servicebegreb og sikrer os, at de efterfølgende praktiserer dette. Er dette ikke tilfældet, opsiger vi samarbejdet. Vores værdikoncept og servicebegreb går forud for alle andre regelsæt og forretningsmekanismer.

Rekruttering, ansættelse og ledelse

Vi arbejder seriøst med rekruttering, da vi er afhængige af vores ansatte. De skal være dygtige, mens også agile i forhold til markedet, vores kunder og samarbejdspartnere samt udviklingen i ANSØ Gruppen, som aldrig står stille.

Evaluering af vores arbejde

Det er vores erfaring, at håndværkere lærer bedst via dialog om konkrete byggeopgaver. Nye ansatte, nye samarbejdspartnere, nye samarbejdskonstellationer eller nye typer af byggeopgaver bliver derfor altid fulgt op af evalueringer i form af fysiske møder, hvor vi drøfter opgaven. Udførelsen, samarbejdet og det endelige resultat.