Facader

-ANSØ Gruppen er dit sikre valg

Facader på huset er ikke kun til pynt. Facaden er en del af den grundlæggende konstruktion og derfor vigtig at vedligeholde løbende, så du undgår skader.
Vi udfører alle former for renovation og opbygning af facader. Fra den klassiske murede facade til mere utraditionelle løsninger som facader opført i zink, skiffer, tegl, eternit, naturskiffer, kobber, beton og træ.

Referencer

Derfor skal du vedligeholde din facade

Murede facader

Mørtelfugerne mellem murstenene på dit hus har stor betydning for murværkets tæthed og holdbarhed. Hvis fugerne mellem murstenene mangler eller er ødelagte, vil murværket på dit hus blive nedbrudt hurtigere og i værste tilfælde medvirke til fugtskader inde i dit hus. Derfor er det vigtigt at vedligeholde og reparere fugerne på dit hus løbende.
Fugerne har ikke kun en funktionel betydning, men er også afgørende for, hvordan dit hus syner.

facader

Øvrige facader

Det er ikke kun murede facader, som skal vedligeholdes. Facader af træ, kobber, zink og eternit samt skiffer skal ses efter løbende, og eventuelle utætheder og revner skal udbedres. Facader af træ skal ligeledes plejes og vedligeholdes rigtigt.

Reparation af eksisterende facade eller opførelse af ny facade?

Det er en god idé løbende at kontrollere facaden på dit hus. Læg mærke til, om det anvendte byggemateriale er sundt, intakt, ligger tæt og er hæftet korrekt.

Murede facader

Har du en muret facade kan du se efter nedenstående tegn på usunde furer.

Tegn på at udvalgte furer eller mursten skal repareres:

– Fugerne mellem murstenene er ikke hele.
– Fugerne fylder ikke mellemrummet mellem murstenene ud.
– Overfladerne på fugerne skaller eller er ikke intakte.
– Der er huller i murværket efter murbier mv.
– Der er områder, hvor fugerne mangler helt.
– Der er revner i fugerne eller murstenene.
– Der er revner over vinduerne, dørene, ved gesimser og udhæng.
– Der er mursten, som er frostsprængte.

Tegn på at facaden skal fuges om:

– Størstedelen af fugerne er revnede eller mangler helt.
– Når du stryger en finger hen over fugerne, drysser sandet fra fugerne af.

Ofte er det mere bekosteligt at opføre en ny facade eller fuge et helt hus fremfor at reparere den eksisterende facade. Dette afhænger dog af materialet. Eksempelvis er kobber et dyrere materiale at bygge med end træ. Derfor tilbyder vi altid at undersøge tilstanden på din eksisterende facade og i dialog med dig drøfte mulighederne for reparation versus ny facade.

Reparation af gamle fuger

Reparation af gamle, ødelagte fuger sker ved, at mellemrummene mellem murstenene skrabes ud med en fræsemaskine, så afstanden ind til den mørtel, som binder murstenene sammen, er ens. Oftest skrabes 2-2.5 cm ud. Efterfølgende rengøres facaden for snavs, vandes med en forstøver og mellemrummene fuges med mørtel. Derved sikres det, at den nye fuge binder til den gamle fuge samt at den er tæt og uden luftlommer.

Denne procedure anvendes både til reparation af udvalgte, beskadigede områder og ved udførelse af ny fuge på hele huset.

Valg af fuge

Fugen er en væsentlig del af dit hus’ udtryk. Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige fuge. Følgende fuger er de mest anvendte:

– Skrabefuger, der ligger plant med forsiden af murstenene.
– Tilbagelæggende fuger, som ligger nogle millimeter bag forsiden på murstenene.
– Vandfaldsfuger, som er en tilbagelæggende fuge, der skråner.
– Dekorative fuger, der rager ud over overfladen på murstenene.
Har du et særligt ønske til fuge, bistår vi gerne med både design og udførelse heraf.

Ny facade
facader

Overvejer du at opføre en ny facade, kan du lade dig inspirere af nedenstående pejlemærker:

– De fleste huse i Danmark har en facade af teglsten; enten røde eller gule. En facade af tegl er oftest vedligeholdelsesfri i flere hundrede år.

– En facade af beton anvendes i stigende omfang ved privat byggeri og tilfører dit hus et rustikt udseende. En facade af beton skal ikke vedligeholdes.

– Et pudset hus er populært og giver et stilrent udtryk. Et pudset hus skal efterses for huller og afskalning og vedligeholdes løbende.

– Facader af stål, zink og kobber er meget smukke og kræver som udgangspunkt ikke vedligeholdelse. Dog er materialerne følsomme overfor buler fra f.eks. stiger og skud med bolde.

– Træ giver et hyggeligt, varmt og nordisk udtryk. Det er dog vigtigt at vælge den rigtige træsort, gerne trykimprægneret, og behandle træet med et egnet produkt. En træfacade skal vedligeholdes løbende.

Klimaoptimering

Det kan være fornuftigt at isolere facaden på dit hus. Vi udfører alle former for isolering i dialog med dig samt med respekt for dit hus og økonomi. Ofte vil udgiften til isolering blive opvejet af en lavere varmeregning på lang sigt og vil desuden øge værdien af dit hus ved et eventuelt salg.

Vi samarbejder med nedenstående virksomheder om isolering:

1. Kingspan facade isolerings systemer.
2. Sover med Isover plus system.
3. Rockwool facadebatts.