Forsikringsarbejde

-ANSØ Gruppen er dit sikre valg

With the Internet spreading linke wildfire and reaching every part of our daily life, more and more traffic is directed to websites in search for information.

En ting er at bygge. Noget andet er at udbedre skader efter brand, vandskade, hærværk mv. Det kræver nænsomhed og erfaring at vurdere omfanget af en skade samt detaljeret, faglig viden og metoder at udbedre denne, så bygningen står, som før skaden indtraf.

Forsikringsarbejde er oftest resultatet af en ulykke. Bygninger, møbler, ting, tøj og ikke mindst minder kan være gået tabt. Måske endda mennesker. Forsikringsarbejde kræver derfor ikke blot faglige kompetencer, men også menneskelige evner til at udvise empati, medfølelse og medmenneskelighed. Dem ved vi, at vi har.

Vi har specialiseret os i at renovere og restaurere ejendomme, lejligheder og kontorer. Vi har derfor erfaring med alle opgaver inden for byggeri i mindre og større skala. Derudover har vi en medarbejderstab, der består af yngre, effektive faglærte, som anvender de nyeste metoder og teknologier samt ældre, erfarne faglærte med historisk nøgleviden. Det gør os til et meget sikkert valg.

Kvalitet og tillid hænger sammen

Vi vil højne kvaliteten og tilliden til dansk håndværk. Derfor leverer vi altid den aftalte ydelse til tiden og indenfor det fastlagte budget. Vi er pålidelige og punktlige – en aftale er en aftale.

Vi sætter en ære i at levere høj kvalitet og ved, at vi ikke er bedre end vores omdømme. Derfor gør vi os umage, uanset om vi er udførende, indgår som underleverandør eller varetager fag-, hoved- eller totalentreprisen.

Vi har erfaring med at varetage opgaver i stor skala. Vores erfaring og ekspertise er naturligvis medvirkende til, at vi har en sund og solid økonomi.

Fagligt og økonomisk er vi dermed et sikkert valg.

Dialog er noget, som vi anvender

Uanset om vi er underleverandør, rådgiver eller varetager fag-, hoved- eller totalentreprisen, er dialog et nøgleord for os.

Alle vores medarbejdere, lærlinge som formænd, anvender dialog som et dagligt værktøj til at samarbejde, sikre fremdrift og håndtere risici.

I et stort projekt er der mange parter involveret. Selvom der er udarbejdet detaljerede tidsplaner og aftaler for leverancer, vil der altid opstå uforudsete situationer, som skal håndteres smidigt og uden forsinkelse af byggeriet. En god dialog er nøglen, da det er herigennem, at tillid og åbenhed bliver opbygget.

Vores medarbejdere modtager løbende træning i dialog og kommunikation, mundtligt som skriftligt. Træningen foregår enten formaliseret i form af lederudvikling og kurser eller uformelt gennem daglig praksis og interne rutiner og standarder for god dialog.

Vores medarbejdere ved derfor ikke blot, hvad god dialog er. De kan også praktisere det.

Volumen og fleksibilitet

Vi er en stor virksomhed med 40 ansatte og 25 faste samarbejdspartnere. Vi kan derfor hurtigt træde til og hjælpe med en akut opgave, uanset hvor i landet arbejdet skal udføres. Vi arbejder både på akkord, timepris og efter fast pris.

Via vores bidrag til store byggeprojekter ved vi, at planer til tider ændrer sig. Derfor er vi selvfølgelig fleksible og tilpasser vores bidrag til den samlede plan for byggeriet. Vi vil strække os langt og arbejde hårdt for, at arbejdet bliver udført til tiden og inden for budget.

Tidlig inddragelse

Vi har med stor interesse fulgt den stigende brug af samarbejdsformen ”tidlig inddragelse”, som vi er meget begejstrede for.

Vi ønsker at blive inddraget så tidligt som muligt i byggeprocessen, da det er vores erfaring, at dette skaber de mest tilfredse kunder og den højeste kvalitet inden for budgetrammen.

Vi har en bred erfaring indenfor både håndværksdiscipliner og projektstyring og ønsker at bringe vores ekspertiser i spil i samarbejde med kunden og øvrige partnere i
byggeprojektet.

Vi tager ansvar for hele byggeprojektet og ikke blot vores leverance.

Disclaimer

Byggeopgaver, hvor bygherre ikke er en forbruger, udføres altid under AB 18 for at skabe enighed om arbejde og leverancer, sikre bygherre økonomisk via garantistillelse samt håndtering af eventuelle tvister.