Tage

-ANSØ Gruppen er dit sikre valg

Vi har gennem årene lagt mere end 500 tegltage. Vi har ikke blot erfaring, men også en nørdet viden om tegltage som har medvirket til, at vi i dag har en udstilling om tegltage på vores kontor. Du er naturligvis velkommen til at komme forbi til en kop kaffe og se vores udstilling samt snakke om tage!

At skifte og opføre et tag er kompliceret, da et tag består af mange forbundne elementer som undertag, lægter, skorsten, opretninger og konstruktion samt i nogle tilfælde også ovenlysvinduer og kviste. Udføres arbejdet ikke korrekt, kan det have fatale konsekvenser for dit hus og helbred i form af bl.a. fugt, svamp og råd samt på sigt nedbrydning af husets konstruktion. 

buddingevej

Derfor skal du vælge et nyt tag

Det er dyrt at skifte tag. De fleste af vores kunder skifter deres tag, når de flytter ind i et ældre hus, hvor taget kan være mere end 100 år gammelt. Eller som følge af en ulykke, fejl og mangler i den eksisterende tagkonstruktion, et ønske om at inddrage tagetagen til bolig eller forbedre husets varme- og energiforbrug.

Dit tag er ikke kun en overdækning. Det er den største samlede flade på dit hus, som afhængigt af konstruktion og materiale kan være en kilde til tab eller tilførsel af energi og dermed penge. Når du vælger at skifte dit tag, er det derfor relevant også at tage stilling til nedenstående:

– Er dit tag isoleret? Er isoleringen tilstrækkelig? Eller vil du over en årrække kunne spare penge ved en ny isolering?

– Hvilken type tag passer til dit hus, dine ønsker til vedligeholdelse og pleje samt holdbarhed og pris?

– Der findes forskellige bæredygtige løsninger, som er gode for både miljøet og din pengepung. Hvilken type bæredygtig løsning ønsker du? Vi har f.eks. erfaring med at opsætte solfangere på tage.

– Ønsker du, at der i dit nye tag skal være ovenlysvinduer? Hvor, hvilke og hvor mange?

– Ønsker du at reparere eller tilføre kviste til dit nye tag for at udnytte tagetagen bedre og få mere lys ind?

Ovenlys og kviste

Vi oplever ofte, at vores kunder som udgangspunkt henvender sig med ønsket om at skifte det eksisterende tag til et nyt. I dialog med os er der dog mange, som vælger at sætte ovenlysvinduer eller kviste i det nye tag.

Det øger naturligvis prisen på dit nye tag. Dog er merudgiften ofte tjent ind på længere sigt, da værdien af dit hus stiger.

Vi har mulighed for at levere og isætte kviste efter specialmål eller bygge kviste efter individuelle mål på byggepladsen, så de passer præcist til dit hus og den konkrete placering.

Udnyttelse af eksisterende loftrum

Mange huse har et loftrum, som alene anvendes til opbevaring. Det er forholdsvis enkelt at udnytte loftrummet til beboelse og dermed en relativt billig måde at øge størrelsen og værdien af din bolig på. Ligeledes kan udnyttelse af dit loftrum være en god løsning, hvis du ønsker at bygge til, men allerede har bebygget din grund maksimalt.

Valg af type og materiale

Som nævnt har vi opført mere end 500 tage gennem tiden og har derfor erfaring med de fleste typer af tage, herunder:
– Tegltage fra fx følgende producenter, som vi har gode erfaringer med at samarbejde med: Monier, Randers Tegl, Komproment, Steffen Sten, V Meyer, IBF Tegl og Wienerberger.
– Cembrint skiffertage.
– Eternittage.
– Naturskiffertage.
– Mansart tage – både tegl og skiffer.
Cembrint bølgeeternittage.
– Icopal tagpaptage.
Icopal decra ståltage.
Metrotile ståltage.

Det skal du huske, når du vælger nyt tag…

– Skifter du et gammelt tag til et nyt, skal du være opmærksom på, at den grundlæggende konstruktion og metode til opførelse kan have ændret sig med tiden, hvilket kan have betydning for opførelsen af dit nye tag.

– Dit tag er forbundet til din skorsten, inddækninger, kviste, ovenlysvinduer, sternbrædder, vindskeder, gavlbeklædninger, tagfod, skotrender, rygninger, tagrender mv., som vil blive påvirket og skal tilpasses ved et nyt tag.

– Du skal naturligvis vælge den løsning, som du vil trives bedst med. Dog kan det være en god idé også at skele til, hvad der er salgbart på længere sigt. Udnyttelse af eksisterende tagetage samt kviste og ovenlysvinduer er meget efterspurgte og kan være med til at – højne dit hus’ salgsværdi.

– Der kan være servitutter, lokalplaner eller andre myndighedsbestemmelser, som sætter rammer for dit tag og opførelse af kviste mv. Det er derfor altid en god idé at kontakte din kommune, inden du ændrer dit hus.

Kontakt os