Trapper

-ANSØ Gruppen er dit sikre valg

Indvendige trapper

En indvendig trappe er bindeled mellem to eller flere etager i dit hus, som ofte er synlig og optager plads. Derfor er det vigtigt, at du vælger en trappe, der både funktionelt og æstetisk passer til dine behov og dit hus’ udtryk.

Hvad er en god trappe?

En god trappe er kendetegnet ved et pænt og harmonisk forløb, hvor form og funktion spiller sammen og sikrer en regelmæssig og ergonomisk korrekt gang. En god trappe løser et konkret behov via adgang mellem etager eller rum. En god trappe understøtter det visuelle udtryk i din bolig eller fremtræder som en arkitektonisk skulptur i rummet.

trappe
Brug god tid på at vælge den rigtige type trappe, som passer til dit behov. Du kan bl.a. lade dig inspirere af nedenstående spørgsmål:

– Hvilken funktion skal din trappe opfylde?
– Hvor ofte skal du bruge trappen? Dagligt eller blot et par gange om året, når kassen med julepynt skal ned og op?
– Hvor meget plads kan og må din trappe fylde?
– Hvor stejl må din trappe være?
– Hvor bred må og kan din trappe være?
– Hvor meget plads er der over trappen (ganghøjde)?
– Hvor meget plads er der ved foden og slutningen af trappen?
– Hvor skal din trappe placeres? Midt i rummet eller langs siden af rummet?
– Skal din trappe opfylde andre funktioner? Fx også rumme en indbygget reol, klædeskab eller en hule?

Vi kommer meget gerne på besøg og hjælper dig med at vælge den rigtige indvendige trappe til din bolig.

Vi udfører desuden specialdesignede trapper, som bygges på stedet. Vi har f.eks. bygget:

– En indvendig trappe af reolkasser.
– En indvendig trappe med indbygget hi-fi-anlæg.
– En indvendig trappe med skabe under.
– En indvendig trappe med skuffe under hvert trin.
– En indvendig trappe med en hule under.

Valg af konstruktion til indvendig trappe

Alle indvendige trapper er som udgangspunkt opført med udgangspunkt i én af følgende tre konstruktioner:
– Ligeløbstrappe.
– Kvart- og halvsvingstrappe.
– Spindel- og vindeltrappe.

Ligeløbstrappe

En ligeløbstrappe er den mest enkle form for trappekonstruktion. Trappen består af en lige forbindelse mellem to etager, hvor alle trin har samme størrelse. Er afstanden mellem de to etager meget høj, opføres reposer i trappeforløbet, så trappen ikke bliver for stejl at gå på.

Kvart- og halvsvingstrappe

En kvart- eller halvsvingstrappe opføres, hvis der ikke er plads til en ligeløbstrappe, eller hvis der er tale om en stor hall, hvor trappen er med til at forme rummet.

En kvart- eller halvsvingstrappe er en svungen trappe, hvor næsten alle trin er kileformede, hvilket sikrer en glidende gang på trappen. Trinene er udskåret efter mål for netop denne trappekonstruktion og bredest langs bagvangen og væggen samt smallest ved forvangen.

Forskellen på en kvartsvingstrappe og en halvsvingstrappe er graden af sving. En kvartsvingstrappe svinger ca. 90 grader, har kileformede trin omkring svinget og normale trin i øvrigt. En halvsvingstrappe svinger ca. 180 grader, og alle trinene er mere eller mindre kileformede.

Spindeltrappe

En spindeltrappe (også kaldet vindel- og snegletrappe) er opført omkring en midterakse (mægler), som alle trin sidder fast i. Trinene er kileformede og understøttes af to krumme vanger, som skaber en cirkulær ganglinje.

Valg af materiale

En indvendig trappe består af:

– Trin – den flade, du går på.
– Stødtrin – trin, der lukker trappen lodret bagtil.
– Forvange – den del, hvor balustrene sidder fast i, og den vange, der vender ud mod rummet.
– Bagvange – den vange, der støder op til en væg.
– Mægler – en stolpe i gelænderet i bunden af trappen (startmægler) og foroven (slutmægler) på trappen.
– Håndliste – sidder oven på balustrene.
– Balustre – pinde, der er monteret imellem vange og håndliste.
– Repos – en indskudt flade, der opdeler en trappe i flere forløb.
– Udtrin – det trin, hvor trappen slutter foroven og møder gulvet.
– Klodstrin – det første trin, som mægleren er sat fast i.

Tidligere var alle elementer udført i træ. I dag er det typisk trin og eventuelt gelænder, som er opført i træ, mens de øvrige elementer er af stål. Derfor er det primært valg af trin, som du skal forholde dig til ved valg af materialer til din trappe.

Trin af træ er blødere at træde på end stål. Trin af træ kan knirke, mens trin af stål afgiver en efterklang for hvert skridt.

Vi har erfaring med at opføre indvendige trapper i alle træsorter. Fra de lyse, nordiske træsorter som eg, bøg og fyr til de mørke, eksotiske træsorter som ibenholt og azobé.

Inden du opfører en indvendig trappe, skal du huske at…

Af Bygningsreglementet fremgår en række vejledende krav, som kan være fornuftige at skele til ved opførelsen af en indvendig trappe:

– Trappen skal minimum være 1 meter bred.
– Der skal være en fri højde over trappen på minimum 2 meter.
– Forholdet mellem grund (trin) og stigning (højdeforskellen mellem trinene) skal understøtte en sikker gang.
– Stigningen (højdeforskellen mellem trinene) må ikke være mere end 18 cm.
– På ligeløbstrapper, kvartsvingstrapper og halvsvingstrapper må grunden (trinet) ikke være mindre end 28 cm. På spindel- og vindeltrapper må grunden (trinet) være ned til 20 cm.
– Trapper skal sikres med et værn eller anden betryggende afskærmning.

En god grundregel siger, at to stigninger (højdeforskellen) plus en grund (trin) skal være mellem 61 og 63 cm.

Dette kan opnås ved at lave både grund og stigning 21 cm. Trappen vil dog blive alt for stejl og dermed dårlig at gå på. Ved en grund (trin) på 26 cm. og en stigning (højdeforskel) på 18 cm vil det være muligt at opføre en trappe, som er behagelig at gå på.