Velux vinduer

-ANSØ Gruppen er dit sikre valg

Ovenlys- og tagvinduer er vinduer, der er bygget ind i taget. Ovenlysvinduer bruges til et fladt tag, mens tagvinduer bruges til et skråt tag. Ovenlys- og tagvinduer har samme funktion – at tilføre lys og luft til rum, der ligger i skygge, under taget eller er uden vinduer.

For at undgå forvirring omtales begge typer vinduer i teksten nedenfor som ovenlysvinduer.

Ovenlysvinduer omtales ofte blot som Velux-vinduer. Det er der god grund til, da Velux vinduer er et udbredt og meget godt produkt. Det kan vi sige, fordi vi har arbejdet med Velux vinduer i 35 år! Vores møbelsnedker (og far til stiftende partnere Søren og Anders i Ansø Gruppen) var i tidernes morgen ansat på Velux fabrikken som udvikler, hvor han bl.a. var med til at udvikle og producere de første nedsænkningsbeslag til Velux vinduer. Søren og Anders er derfor kommet på Velux fabrikkerne, siden de var helt små.

Udover Velux, findes der også andre gode fabrikanter på markedet, som vi samarbejder med. Nedenstående tekst er derfor skrevet i forhold til alle typer og fabrikanter af ovenlysvinduer.

Derfor skal du vælge ovenlysvinduer

Ovenlysvinduer tilfører lys og luft til din bolig. På baggrund af vores erfaring anbefaler vi ofte nedenstående løsninger til enfamiliehuse, halvandetplanshuse og nybyggede huse med henholdsvis skråt og fladt tag.

Ovenlysvinduer til etplanshuse med skråt tag

Enfamilieshuse i ét plan er ofte præget af mørke midterakser, da vinduerne i facaden ikke er store nok til at oplyse hele huset med naturligt lys. Dette forværres yderligere ved dybe tagudhæng, små sprossede vinduer, dybe rum eller rum med lav loftshøjde.

I etplanshuse med skråt tag er det muligt at etablere ovenlysvinduer i taget og dermed opnå en mere lys og luftig bolig.

Er der loft til kip, med eller uden synlige spær, er det meget enkelt at etablere ovenlysvinduer i taget.

Ovenlysvinduer til etplanshuse med fladt tag

Enfamilieshuse med fladt loft i form af en gitterspærskonstruktion kan ligeledes være mørke. Særligt husets midterste rum, som desværre ofte også er vådrum, er etableret uden vinduer, hvilket kan gøre det vanskeligt at holde dem fri for fugt.

Ovenlysvinduer til halvandetplanshuse

Halvandetplanshuse har ofte en mørk tagetage. Det er muligt at etablere ovenlysvinduer i taget, hvilket dog kan blive meget varmt. Alternativt er det muligt at sætte vinduer i gavlene eller montere kviste med almindelige vinduer i taget.

Ovenlysvinduer i nybyggede huse

Bygger du nyt, til eller om, har du det bedste fundament for at indtænke ovenlysvinduer, så de både funktionelt, teknisk og arkitektonisk understøtter dit hus bedst muligt.

Sammenbyggede ovenlysvinduer

Det er muligt at sætte ovenlysvinduer i, så de danner en samlet flade for at opnå større lysindfald og udsyn. Enten som et langt eller højt bånd eller i dannebrogsmønster alt afhængigt af, hvordan spærrerne ligger.

Overvejer eller ønsker du sammenbyggede ovenlysvinduer, hjælper vi dig gerne med at udforme den bedste løsning.

Er det nødvendigt at skifte tag, når der etableres ovenlysvinduer?

Nej. Det er altid muligt at eftermontere ovenlysvinduer uanset tagkonstruktion og tagbelægning.

Etablering af ovenlysvinduer

Taget er et af de sværeste elementer at opføre og arbejde med. Når vi sætter ovenlysvinduer i et eksisterende tag, gennembryder vi alle lag i taget: Tagbelægning, lægter, undertag, isolering, dampspærre og den indvendig beklædning. Det er et arbejde for faglærte og erfarne håndværkere, da risikoen for fatale skader er stor.

Vi har desværre set mange eksempler på fejlslagne forsøg på at gøre arbejdet selv eller vælge en ufaglært arbejdsmand til opgaven. Blandt de typiske fejl er:

– Inddækningen mellem vinduet og taget er ikke udført korrekt. Derfor bliver taget utæt, og der trænger vand ind.
– De indvendige tilslutninger omkring vinduet er monteret forkert. Derfor opstår der konstant træk og et massivt varmetab.
– De indvendige tilslutninger er utætte. Derfor trænger fugten fra den varme luft indenfor ud i tagkonstruktionen og leder til råd og svamp i taget.
Brug derfor altid en professionel og erfaren håndværker til opgaven.

Valg af ovenlysvindue

Et ovenlysvindue er ikke blot en funktionel installation, men også en del af dit hus’ visuelle fremtoning. Jo mere stejl rejsningen på dit tag er, des mere synligt vil ovenlysvinduerne være. Derfor er det vigtigt, at du vælger vinduer, som passer til dit hus’ arkitektur, og at du følger nedenstående råd for placering:

– Tilpas valg af ovenlysvinduer til husets størrelse. Store vinduer til store huse og små vinduer til små huse.
– Sætter du flere ovenlysvinduer i dit tag, bør de være i samme størrelse og af samme materiale.
– Størrelse og placeringen skal understøtte lysindfald og udsyn. Så vidt muligt bør ovenlysvinduer placeres, så du både kan se ud af dem, når du sidder ned og står op.
– Afstanden mellem spærrerne i tagkonstruktionen er bestemmende for, hvor bredde dine ovenlysvinduer kan være.
– Er dit hus’ facade symmetrisk, bør ovenlysvinduerne også placeres symmetrisk.
– Placeringen af dine ovenlysvinduer bør flugte med vinduerne i facaden på dit hus.
– Ovenlysvinduerne bør flugte med hinanden.
Inddækningen til ovenlysvinduerne bør følge tagbelægningen.

Valg af lukkemekanisme

Ovenlysvinduer fås med forskellige lukkemekanismer, som har hver deres fordele:

– Vippevinduer er hængslede i midten og derfor nemme at betjene og rengøre, da vinduesrammen kan dreje hele vejen rundt.
– Tophængslede vinduer er hængslede i den øverste karm af vinduet og kan dermed fungere som lem til dit tag. Tophængslede vinduer fås i standard størrelser og som specialudgave til ældre huse.
– Ovenlysvinduer med indbygget tagaltan der består af to vinduespartier. Et tophængt parti, som åbner udad og et parti, der folder sig ud som en altan med værn, så du i fuld ståhøjde kan kigge ud.
– Bemærk, at højtplacerede ovenlysvinduer kan være svære at nå og dermed åbne og lukke manuelt. Det er muligt at købe ovenlysvinduer, som kan betjenes via en fjernbetjening eller indstilles til automatisk at åbne og lukke ved f.eks. regn og direkte sol. Se Veluxs hjemmeside for mere information.

Inden du etablerer ovenlysvinduer, skal du huske at…

– Etablering af ovenlysvinduer kræver normalt ikke en byggetilladelse. Dog er det en god idé altid at undersøge, om der er bestemmelser i den gældende lokalplan, som hindrer opførelsen heraf eller lyste servitutter på dit hus, som vanskeliggør dette.
– Af Bygningsreglementet fremgår et energikrav til dit ovenlysvindue, kaldet ”Energitilskud”, som skal være på minimum 0 kWh/m². Husk at bede om dokumentation herfor fra leverandøren, når du køber dit ovenlysvindue.
– Af Bygningsreglementet fremgår det, at der i beboelsesrum og køkkener skal være mindst en redningsåbning, som kan fungere som flugtvej i tilfælde af brand. Et ovenlysvindue kan fungere som redningsåbning, hvis følgende er opfyldt:
– Åbningens højde plus bredde skal være mindst 1.5 meter (dog må hverken vinduets højde eller bredde være mindre end 0.5 meter).
– Højden fra gulvet til underkanten af åbningen må ikke være over 1.2 meter.
– Højden fra gulvet til underkanten af redningsåbningen må højst være 0.6 meter, når underkanten af redningsåbningen er mere end 2 meter over jorden.