Spring til indhold

Carporte og garager

ANSØ GRUPPEN udfører carporte og garager – læs her lidt om hvad der gør sig gældende når man skal vælge design og funktionalitet.
Hvornår må du opføre en garage uden at søge tilladelse hos kommunen? Hvor tæt må du bygge din carport på skel? Find svar på det og mere her.

En carport er en helt eller delvis åben overdækning af bilen. Den er sædvanligvis fritstående, men kan også være sammenbygget med huset.
Carporten kan også være bygget sammen med et udhus til opbevaring af cykler, brænde eller haveredskaber.
Carporten er oftest opført i en let stål- eller trækonstruktion mens taget ofte er et let tag med tagpap, eternitplader, stål- eller transparente plastplader, men kan også være teglsten eller solceller.
Hvis du overvejer at bygge en carport sammen med huset, gælder særlige regler såsom krav til materialer og brandsikring.

En garage er en lukket bygning. Også garagen kan være fritstående, helt eller delvist bygget sammen med huset, et udhus, værksted eller lign. Garagen kan være en let stål- eller trækonstruktion eller opført fx som en muret bygning.

Valg af materialer

En carport behøver ikke nødvendigvis være købt i samlesæt. Med lidt fantasi kan du sætte dit individuelle præg på den. 

Generelt er det vigtigt at tage hensyn til huset og andre bygninger i haven. Carportens konstruktion og valg af materialer behøver ikke nødvendigvis at være som husets, da en carport eller garage er en helt anden type bygning, som man oftest ønsker fremstår mere diskret og underordnet end selve boligen.

Det kan være et valg om garagen bygges med samme materialer og karakter som hovedhuset, eller om det er mere hensigtsmæssigt for det samlede indtryk at lave en carport eller garage, der fremstår mere diskret i lettere materialer, eller med fx mulighed for espalier bevoksning, så den visuelt kan indgå som en del af haven.

En god carport eller garage dækker mange behov. Den kan forlænge din bils liv, den giver ekstra kvadratmeter til opbevaring og den beskytter dit værktøj og cykler, så det ikke bliver stjålet. Og som en ekstra sidegevinst kan den øge værdien af dit hjem.

Når du skal have bygget din carport, er det også en god idé at tænke på belægningen i din carport. Overvej om det skal være brosten og skærver, knuste sten, eller om du ønsker beton.

Hvis du vil have vores vurdering, er du meget velkommen til at kontakte os.

Regler

Når du skal i gang med at bygge en garage og carport, er det i første omgang vigtigt at undersøge, om du skal søge byggetilladelse til projektet.

Alt efter om du bor i et rækkehus eller et fritliggende enfamiliehus, gælder der forskellige regler for, hvor stort du må bygge uden at søge om tilladelse. Reglerne fremgår af  bygningsreglementet, og betyder bl.a.:

 

Du kan placere din carport eller garage i skel eller nærmere end 2,5 meter til skel, når en række betingelser er opfyldt. Disse betingelser omfatter bl.a.:

værktøj

Brandsikring og forsikring

Når du opfører ny carport eller garage eller udvider den eksisterende, skal du give dit forsikringsselskab besked, så policen på din husforsikring til enhver tid er opdateret. Forsikringen dækker generelt kun de bygninger, der er anført på din police.

Der er desuden en række brandmæssige krav til bygninger, der opføres mindre end 2,5 meter fra skel, eller hvis bygningen er mindre end 1 m fra eller er bygget sammen med huset.
Bl.a. gælder:

Kontakt os i dag

Vi går meget op i at have en god dialog fra starten og gennem hele projektet. Derfor har vi et digital værktøj hvor vi kan holde styr på processerne.