Spring til indhold

Servicebegreb

ANSØ Gruppen arbejder strategisk og praktisk med styring, kvalitet og dialog. Ikke kun hver for sig, men også som komplementære forhold, der skaber sammenhæng og sikkerhed for os som ejere af ANSØ Gruppen, vores ansatte, samarbejdspartnere og kunder.

Vi har valgt at kalde arbejdet med de tre forhold for vores ”servicebegreb”, da det er vores oplevelse, at det konstante fokus på og arbejde med disse tre forhold sikrer den bedst mulige service.

ANSØ Gruppen er kendetegnet ved begrebet ‘service’, som ANSØ Gruppen arbejder strategisk og praktisk med via styring, kvalitet og dialog i alt fra rekruttering til udførelse og økonomi.
Der er tilsammen med til at gøre ANSØ Gruppen til en meget attraktivt og efterspurgt håndværkervirksomhed.

ANSØ Gruppen har udviklet sit eget servicebegreb, som giver dig vished for, at:

ansø gruppen
værktøj

Vores service begreb er udgangspunkt og pejlemærke for alt, hvad vi gør, og går forud for alle andre regelsæt. For eksempel er vores servicebegreb definerende for:

Nedenfor kan du læse om vores forståelse af og arbejde med styring, kvalitet og dialog samt ikke mindst, hvilken service du som kunde kan forvente af ANSØ Gruppen.

Styring

Alle vores byggeopgaver er registreret og fulgt til mindste decimal. Det gælder budgetterede timer, anvendte ressourcer og timer til konkrete opgaver, købte og forbrugte materialer, tidsplan og kommunikation mellem ANSØ Gruppen og kunden samt evt. øvrige parter på opgaven.

”Vi følger vores byggeopgaver meget tæt for altid at være på forkant med eventuelle afvigelser. Et lækket rør, dårlige vejrforhold, ændringer til den oprindelige opgave. Som regel opstår der altid uforudsete hændelser i en byggesag, som vi skal være klar til at håndtere med mindst mulig gene til følge for kunden.” – Søren, partner i ANSØ Gruppen.

Som kunde får du fuld indsigt i vores byggestyring og kan dermed følge din byggesag fra planlægning til udførelse. Du får bl.a. adgang til:
Dermed kan du som kunde følge både planlægning og fremdrift, og skulle der opstå uoverensstemmelser, har du adgang til al historik. Hvad der er aftalt, gjort og sagt af hvem, hvor og hvornår. Den detaljerede byggestyring er dermed din kvalitetssikring.

Alt
byggestyring er digitaliseret, hvilket har tre klare formål.

Reducerede udgifter for kunden:

Flere ansatte og involverede kan overvåge og følge en opgave på samme tid, hvilket reducerer behovet for koordination og møder og dermed de samlede omkostninger på opgaven.

Opgaven udføres til tiden:

Alle ansatte og involverede kan følge opgaven og tilpasse sig denne proaktivt, hvis der er afvigelser i forhold til den oprindelige plan. Det gælder f.eks., hvis en detailopgave skal udføres før eller senere end aftalt, hvilket øger muligheden for, at tidsplanen bliver fulgt.

Dokumentation:

Den detaljerede styring fungerer som dokumentation for både ANSØ Gruppen, kunden og evt. samarbejdspartnere med henblik på at undgå uoverensstemmelser og tvister.

Dialog

Dialog og kommunikation er nøgleord for os. Det er noget, vi taler om, og noget vi gør.

Når vi ansætter en ny medarbejder, gør vi os umage med, at denne forstår, hvor vigtigt dialog er for os. Ikke blot ved den indledende ansættelsessamtale, men i intern undervisning i vores servicebegreb, som er centreret omkring netop dialog og kommunikation.

Alle vores ansatte får løbende supervision i kommunikation og dialog. Mange tror, at det at tale er det samme som at kommunikere. Det er det ikke. Kommunikation handler om at lytte, forstå og tilpasse eget sprog til modparten og situationen. Verbalt og nonverbalt samt skriftligt og mundtligt. Det er noget, vi træner og øver os i hele tiden. Heldigvis kan vi mærke, at vi bliver bedre, og at vores kunder sætter pris på det.

”…Anders fra Ansø Gruppen og deres underleverandør Patrik fra PK Byg var fra starten af enormt imødekommende, lyttende og troværdige. De var rigtig gode til at kommunikere åbent med os. Hele vejen igennem renoveringen fik vi løbende opdateringer, og hvis noget afveg fra planen, blev vi kontaktet og taget med på råd. PK Byg og Ansø Gruppen var altid disponible ved spørgsmål og har været hurtige til at hjælpe ved problemer.” – Mia Gonsola, kunde

Løbende dialog

Som kunde modtager du daglige eller ugentlige status-mails afhængigt af opgavens størrelse og kompleksitet. Her kan du følge og læse om, hvad der arbejdes på og med, om arbejdet følger planen og hvis ikke, hvordan vi foreslår at håndtere dette. Det sidste er vigtigt!

Så længe arbejdet forløber efter planen, er information ofte tilstrækkeligt til at skabe den nødvendige tryghed for opgaven. Sker der uforudsete hændelser, ønsker vi at være i dialog dig som kunde. Vi kommer som faglærte med forslag til, hvordan en evt. udfordring kan løses, men da opgaven ofte foregår i hjemmet eller i sammenhæng med andre byggeopgaver (f.eks. ved erhvervsbyggeri), er det vores erfaring, at vi via dialog skaber de bedste løsninger.

At have håndværkere gående i ens hjem kan være krævende, fordi du ikke kan være privat. Uanset hvor meget vi gør os umage for at tage hensyn, vil det stadig kunne mærkes, at vi er i eller omkring dit hjem. Nogle gange er det småting, der skal til, for at samarbejdet forløber bedre. Derfor vil vi gerne opfordre vores kunder til at tale med os, ligesom vi selv tager initiativ til at tale om både den tekniske og praktiske udførelse af en opgave.

Kvalitet

Kvalitet er mange ting. Solidt, holdbart, funktionelt og smukt er alle ord, der er med til at beskrive begrebet kvalitet. Dog ved de fleste også, at solide byggematerialer ikke i sig selv giver et solidt hus og dermed et hus af god kvalitet. 

Dertil er selve styringen, udførelsen og samarbejdet om huset afgørende parametre for, om de solide byggematerialer i sidste ende resulterer i et solidt hus af god kvalitet.ANSØ Gruppen arbejder med kvalitet via god byggestyring, dygtige ansatte og konsekvent fokus på dialog og kommunikation.

Konkret
har vi udviklet en række værktøjer, som hjælper os med dette:

Overblik og oplæring af samarbejdspartnere:

Vi udvælger vores samarbejdspartnere lige så nøje, som vores ansatte. Vi uddanner og oplærer dem i vores værdikoncept og servicebegreb og sikrer os, at de efterfølgende praktiserer dette. Er dette ikke tilfældet, opsiger vi samarbejdet. Vores værdikoncept og servicebegreb går forud for alle andre regelsæt og forretningsmekanismer.

Rekruttering, ansættelse og ledelse:

Vi arbejder seriøst med rekruttering, da vi er afhængige af vores ansatte. De skal være dygtige, mens også agile i forhold til markedet, vores kunder og samarbejdspartnere samt udviklingen i ANSØ Gruppen, som aldrig står stille.

Evaluering af vores arbejde:

Det er vores erfaring, at håndværkere lærer bedst via dialog om konkrete byggeopgaver. Nye ansatte, nye samarbejdspartnere, nye samarbejdskonstellationer eller nye typer af byggeopgaver bliver derfor altid fulgt op af evalueringer i form af fysiske møder, hvor vi drøfter opgaven. Udførelsen, samarbejdet og det endelige resultat.

Kontakt os i dag

Vi går meget op i at have en god dialog fra starten og gennem hele projektet. Derfor har vi et digital værktøj hvor vi kan holde styr på processerne.