Spring til indhold

Bliv partner med ANSØ Gruppen

ANSØ Gruppen samarbejder med mange faste samarbejdspartnere. Typisk virksomheder, som supplerer vores ydelser, eller som vi ”teamer” op med, hvis vi ikke selv har tilstrækkelig kapacitet til at løfte en opgave. Dette gælder i særdeleshed for opgaver til erhvervslivet, hvor vi ofte har den samlede fagentreprise og på kort tid skal udføre en meget stor opgave. Vores samarbejdspartnere er derfor en uvurderlig ressource for os, som vi værdsætter højt. Uden dem havde vi ikke vækstet så hurtigt de sidste 12 år, hvilket har gjort ANSØ Gruppen til en af de mest succesfulde danske håndværkervirksomheder. www.håndværker.dk

Vi gør derfor meget for at vælge de rigtige samarbejdspartnere, at etablere gunstige rammer for udvikling af samarbejdet samt at holde en god dialog og kontakt. Vi er selv samarbejdspartnere, og vi ved af erfaring, at der ikke er noget mere demotiverende, end at modtage en fællesmail om en ny opgave eller et nyt samarbejde. Derfor tager vi os tid til den individuelle samtale. Den behøver ikke vare mere end 15 minutter, men for os er det vigtigt, at du mærker vores interesse for netop dig. Vi underviser i vores service begreber og gennemgår procedure for sikre ens tanke for samarbejdet.

Indgående samarbejde

Vi kalder partnerskaber for indgående samarbejder. Det vil sige samarbejder, hvor vi ikke blot løser en opgave sammen, men også agerer loyalt overfor hinanden. Hører vi om en opgave, som vi ikke selv kan løse, henviser vi til vores samarbejdspartnere. Nævnes vores samarbejdspartnere i en faglig eller social sammenhæng, taler vi altid godt om dem. Hører vi ad omveje kritik af vores samarbejdspartnere, føler vi os forpligtet til at viderebringe denne, så den konkrete virksomhed har mulighed for at reagere herpå. Og selvfølgelig: 

En ANSØ Kunde er en ANSØ kunde. Vi hjælper hinanden, men ”stjæler” ikke hinandens kunder.

Et indgående samarbejde kræver også, at vi gør os umage for at forstå hinandens måde at arbejde på, og at vi ligeledes viser interesse for denne. For ANSØ Gruppen er vores servicebegreb bestemmende for måden, vi arbejder på. Lige fra den indledende dialog med kunden til opgaven udføres og afsluttes. Vores servicebegreb er dog ikke andet end ord, hvis det ikke efterleves af vores ansatte og samarbejdspartnere.

Derfor gør vi meget ud af at fortælle og drøfte dette med både nyansatte, ansatte og samarbejdspartnere. Du kan læse om vores servicebegreb her. To gange om året inviterer vi vores faste samarbejdspartnere til en samtale, hvor vi evaluerer og drøfter vores samarbejde.

ansø gruppen
værktøj

Helt konkret taler vi om:

    Hvordan kan vi fremadrettet understøtte et endnu bedre samarbejde?

Du må gerne bejle til os

Ligesom så mange andre, er vi også til falds for interesse og smiger. Er du nysgerrig eller interesseret i at vide mere om os, så gør gerne kur til os. Det kan du gøre ved at sende en mail til mail@ansogruppen.dk, hvor du kort redegør for:

Retningslinjer for samarbejdspartnere

Vi er en seriøs virksomhed, som står på fire søjler:

Høj service

Stor kundetilfredshed

Dygtige, loyale ansatte

Faste samarbejdspartnere

værktøj

For at sikre, at både kunder, ansatte og samarbejdspartnere er tilfredse, har vi udarbejdet en række betingelser. Følgende gælder for samarbejdspartnere:

Fakturering sker til: ansogruppen@e-scan.dk. Bemærk, at vi opererer med 30 dages betalingsfrist.

Kontakt os i dag

Vi går meget op i at have en god dialog fra starten og gennem hele projektet. Derfor har vi et digital værktøj hvor vi kan holde styr på processerne.