Spring til indhold

Indvendige trapper hos ANSØ GRUPPEN.

Tænk på materialer, anvendelse og plads, når du skal vælge indendørs trapper i din bolig.

Hvad er en indvendig trappe (indendørs trappe)?

En indvendig trappe er bindeleddet mellem to eller flere etager inde i huset. De gode trapper er dem, hvor der er sammenhæng mellem funktion og form. Er der en regelmæssig og god gang i trappen, har den også et pænt og harmonisk forløb.

En indvendig trappe kan være et arkitektonisk bindeled midt i et rum, eller den kan ligge langs en ydervæg og dermed kun tjene som adgangsmulighed mellem etagerne.

Hvilke typer indvendige trapper findes der?

Der findes groft inddelt tre typer af indendørs trapper:

Ligeløbstrapper
En ligeløbstrappe er den enkleste trappeform. Den forbinder de to etager med et lige løb, dvs. uden knæk eller sving. Alle trin har samme størrelse, og det er derfor den type trappe, der er mest enkel at konstruere. Hvis etagen er meget høj, kan det være nødvendigt at tilføje en eller flere reposer i trappeforløbet, så trappen ikke bliver for stejl.

Kvart- og halvsvingstrapper
Hvis der ikke kan opstilles en ligeløbstrappe, anvendes der ofte en kvart- eller halvsvingstrappe, som er en svunget trappe. På de to typer trapper er næsten alle trin kileformede. Trinene er smallest ud mod rummet ved forvangen og balustrene og bredest inde langs bagvangen og væggen. Der er på grund af de kileformede trin opstillet regler for fordelingen og udformningen af trinene, så formen giver den bedste gang på trappen.

ansø gruppen
værktøj

En indvendig trappe består af:

En kvartsvingstrappe har et kvartcirkelformet forløb. Trinene omkring svinget er kileformede, og de tilstødende lige trin giver en glidende overgang til det skæve forløb på trappen både før og efter svinget.

En halvsvingstrappe har et halvcirkelformet forløb. Her er alle trinene mere eller mindre kileformede. Denne type trappe fylder forholdsvis meget.

Spindel- og vindeltrapper

På disse trapper er ganglinjen cirkulær, dvs. at du går rundt om en midterakse (mægler). De to trapper kaldes også snegletrapper.

På spindeltrappen er der en gennemgående søjle i midten, som alle trin sidder fast i.

Vindeltrappen har to krumme vanger, som bærer alle trin. Der er således åbent ind til den akse, du går rundt om.

Hvilke love og regler gælder for indvendige trapper?

I Bygningsreglementet er der krav til, hvordan trapper skal udformes i fælles adgangsveje. Dette er ikke ensbetydende med at indvendige trapper skal overholde disse krav, men man kan skele til kravene, ved projekteringen af nye indvendige trapper. Man kan anvende nedenstående punkter som en vejledning i, hvordan man konstruerer en god og funktionel trappe, og ikke opfatte dem som krav.:

Blandt fagfolk tales der ikke om trappens højder, trindybder m.m., men derimod om en stigning og en grund. Det er størrelsen på disse og deres indbyrdes forhold, der er afgørende for, om trappen føles behagelig at gå på.

Grundreglen siger, at to stigninger plus en grund skal ligge et sted imellem 61 og 63 cm. Dette kan opnås ved at lave både grund og stigning 21 cm, men trappen vil være dårlig at gå på, da den vil være meget stejl. En mere optimal trappe kan opnås med en grund på 26 cm og stigninger på 18 cm. Denne trappe vil være meget bedre at gå på, men vil naturligvis også kræve en del mere plads, da den ikke er så stejl.

Hvilke materialer bruges typisk til indvendige trapper?

Før i tiden var det at lave en trappe en stolt tradition, som kun få beherskede. De indvendige trapper var ofte lavet af den fineste og bedste kvalitet af fyrretræ. Træet skulle have fine ringe og få knaster, og frem for alt skulle plankerne være korrekt skåret op og vellagrede for at undgå, at de blev mindre, og der dermed opstod knirkelyde.

I dag er trapper sjældent udført kun af træ. Trinene laves stadig ofte af træ i alle mulige hårde træarter, hvorimod vangerne laves af stål. På vangerne er der typisk svejset vinkelbæringer, som trinene skrues fast på. Derfor er det i dag meget hurtigere og nemmere at lave en trappe, end da det hele skulle udføres i træ.

Hvordan
vælger du indvendig trappe?

Når du skal vælge indvendig trappe, er det vigtigt at overveje behovet for den kommende trappe og dens funktion. Hvor tit vil du komme til at bruge den? Hvor stejl må den være? Hvor bred skal den være? Hvor meget plads er der over trappen (ganghøjden)? Hvor meget plads må trappen fylde? Og så videre.

Anvendelse

Der er forskellige krav til en trappe, afhængigt af hvor meget du bruger den. Der er ikke så store krav til en trappe op til loftet, som du kun bruger to gange om året, når du skal hente julepynten, eller børnenes aflagte legetøj skal gemmes væk. Er det derimod en trappe til førstesalen i dit hus, som du bruger flere gange om dagen, er kravene til tilgængelighed, komfort og kvalitet større.

Plads

Det er også vigtigt, at du gør dig nogle tanker om, hvor meget trappen må fylde. Du kan evt. markere med malertape på gulvet, så du kan danne dig et billede af, hvor meget den kommer til af fylde. Det er ikke kun selve trappens størrelse, der skal tages hensyn til, når der skal vælges trappe. Der skal også være plads til at komme på og af trappen. Hvor meget plads er der ved foden af trappen, og hvor meget plads er der foroven?
Trappens placering har også betydning for og kan stille store krav til møblering af rummet.

Materiale

En trappe består groft sagt af trin. Det er afgørende for, hvordan trappen føles at gå på, hvilken overflade trinene har. Trætrin føles bløde og behagelige at gå på, mens ståltrin er hårde at gå på. Materialet har også betydning for, hvor meget trinlyd der afgives fra selve trappen. En ståltrappe afgiver meget trinlyd, mens en trætrappe ikke giver så meget, men derimod kan knirke.

Byg en reol og en trappe i ét

Tænk helt anderledes og byg en reol, du kan gå på op til første salen. Læs forslag til, hvordan du kan få en trappe med flere funktioner.

En trappe behøver ikke blot at være en trappe. Der er uendelige muligheder for at tænke en trappe ind som en integreret del af din bolig og give den flere funktioner.

værktøj

Kreative trappeløsninger

En model er at tænke helt omvendt, så du i stedet for at købe en trappe og stille et par skabe fra Ikea under den, bygger eller får bygget en reol, du kan gå på.

Få en specialdesignet trappe HOS ANSØ GRUPPEN. 

Byg højtaler og tv ind i trappen

Hvis du får specialdesignet din trappe, kan du fx bygge dine højtalere, dit anlæg eller endda dit tv ind i trappen, mulighederne er mange.

 Og så er det værd at tænke på, at selv om du skal bruge ekstra penge på den specialdesignede trappe, så får du også et møbel samtidig, så du ikke skal ud og købe en reol også.

Du kan også få designet garderobeskabe, der passer under din eksisterende trappe.

Det er vigtigt at skabene designes, så de kan lukkes godt af, hvis de skal bruges til opbevaring af tøj. En trappe har det med at generere meget støv og snavs.

Lav en hule under trappen

Der er også mulighed for at få bygget skuffer ind i trappetrinnene eller fx etablere en hule under en trappen som legemulighed for børnene. Hulen kan som med reolerne bygges op af mdf-plader.

Her kan du med fordel lave en forholdsvis lille indgang – fx cirkelformet og ikke helt i gulvhøjde – for igen at minimere, at snavses fra trappen ryger ind i hulen.

Når folk får lavet en første sal, koster det som regel mange penge. Og folk ser stadig trappen som noget, de primært bare skal have for at kunne komme op på første salen. Et sted skal vi jo begrænse os og det bliver ofte på trappen.

Brug 5 minutter ekstra på planlægning af trappe

Brug 5 minutter ekstra på at tænke over, hvad du/i egentlig ønsker sig, at deres trappe skal kunne.

– Hvis vi lukker øjnene og sparer for meget på trappen, så bliver det måske noget af det, vi er mest irriterede over i vores hus. Hvorimod en speciallavet trappe, der er skræddersyet til rummet og har flere funktioner, virkelig kan være en god investering.

Kontakt os i dag

Vi går meget op i at have en god dialog fra starten og gennem hele projektet. Derfor har vi et digital værktøj hvor vi kan holde styr på processerne.