Spring til indhold
Ansø Gruppen

Position Green

FAQ

Menneskerettigheder:

1. Virksomheder skal støtte og respektere bevarelsen af internationale proklamerede
menneskerettigheder.
2. Virksomheder skal sikre, at de ikke krænker menneskerettighederne.

Miljø:

7. Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
8. Virksomheder bør tage initiativer som fremmer det miljømæssige ansvar.
9. Virksomheder skal tilskynde til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Arbejde:

3. Virksomheder bør opretholde frihed til organisering og effektiv anerkendelse af retten til kollektive
forhandlinger.
4. Virksomheder skal afskaffe alle former for tvangsarbejde.
5. Virksomheder skal sikre en effektiv afskaffelse af børnearbejde.
6. Virksomheder skal afskaffe forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv.

Anti-korruption:

10. Virksomheder skal modarbejde korruption i alle dens former, herunder afpresning og bestikkelse.