Spring til indhold

Facade

Hvorfor er det vigtigt at vedligeholde fugerne i murede facader?

Mørtelfuger har ikke kun en betydning for helhedsindtrykket af din facade – de har også en betydning for tætheden og holdbarheden af murværket. Derfor er det vigtigt, at fugerne i dit murværk er udført korrekt, og at eventuelle skader bliver udbedret løbende.

Hvis der mangler fuger mellem stenene, eller er de ødelagte, kan det være medvirkende årsag til, at murstenene nedbrydes hurtigere. I meget voldsomme tilfælde kan dårlige mørtelfuger også være årsag til alvorlige fugtskader inde i huset.

Fugerne i murværk udføres enten under selve opmuringen eller efter murværket er opført.

Hvis fugerne bliver lavet, efter murværket er opført, skrabes mellemrummet mellem murstenen ud, så der er en ens afstand fra forsiden af murværket og ind til den mørtel, der binder murstenen sammen. Derefter fuges der med mørtel med en fugeske. Fugerne trykkes hårdt, så de er tætte og uden luftlommer bag.

Fuger kan have mange forskellige udformninger. Typiske former er:

Hvilke skader på fugerne skal du se efter?

Fugernes tilstand vurderer du ganske enkelt ved at gå en tur om dit hus og se på murværket.

Hvis fugerne er hele, fine og uden huller, så er der en god chance for, at fugerne er gode og stærke. Hvis der derimod er mange revner i fugen eller er steder, hvor fugen helt mangler, så er det tid til at få murværket fuget om.

Måske er det nok med at udføre småreparationer af begrænsede områder. Hvis fugerne derimod er meget medtagne, kan det være nødvendigt at fuge murværket om på hele husets facade.

Facader er sammen med taget, husets vigtigeste fremtoning. For enten af renovere en eksisterende facade til samme stand som oprindeligt, eller for at klima optimere din facade kan vi hjælpe jer.

Renovering

Vi afdækker følgende typer opgaver som standart, men er dog aldrig blege for at oplev noget nyt vi ikke før har haft kendskab til.

1. Udkradsning af eksisterende tegl facader, murede stik over vinduer, sætnings revner, puds reparationer mv. er nogle af de oftes sete renoverings typer vi har med at gøre herhjemme i danmark.
Når vi udkradser murfuger på din ejendom foregår det med fræsemaskine, monteret med et mundstrykke som opsamler 80% af det udkradsede mørtel støv. Normalt udfræser man i dybden 2-2,5 cm for at sikre god hæftning til den nye fuge. Efter udkradsning rengøres facaden for skidt og støv – herefter forvandes facaden med forstøver således at den nye møtelfuge binder med det gamle fuge.

Hvordan ved du om dit murværk trænger til omfugning: Hvis du stryger en finger hen langs din fuge på facaden og du fornemmer at sandet drysser af, så er der stor sandsynlighed for at du skal få det undersøgt af en fagmand, vi/han kan hurtigt vurdere om der er behov for at få udført sådanne arbejder. Du er altid vedkommende til at tage kontakt for at finde ud af mere. 

Klima optimering:
Facadeisolering er blevet populært og giver god mening. Der finde mange forskellige producenter til dette arbejde og det bedste man kan gøre for at finde ud af både behovet – energi besparelsen og designet er ved at indgå i en dialog med vores rådgivere eller producentens egne – vi udføre facadesystemer som

Dermed kan du som kunde følge både planlægning og fremdrift, og skulle der opstå uoverensstemmelser, har du adgang til al historik. Hvad der er aftalt, gjort og sagt af hvem, hvor og hvornår. Den detaljerede byggestyring er dermed din kvalitetssikring.

Kontakt os i dag

Vi går meget op i at have en god dialog fra starten og gennem hele projektet. Derfor har vi et digital værktøj hvor vi kan holde styr på processerne.